top of page

Seminar 2

2 Copy of Engager and Button exercise.PNG

Seminar 2

Simulaties Analyseren

3 dagen

 • Het apparaat bestellen: Progressive Aligners vs.Progressieve SmileStream voor beugelbehuizingen

 • Evaluatie van een Progressive Aligner 3D-opstelling en communicatie met alignerontwerper indien nodig

 • Leer fundamentele orthodontische principes uit casestudies 

 • Wat maakt het ene geval gemakkelijk en het andere geval moeilijk?

 • Begrijp de drie behandelvlakken: sagittaal, verticaal en transversaal – Strategieën om een functionele occlusie te bereiken en esthetische resultaten die de verschillende simulatie-outputs analyseren

 • Verschil tussen klasse 1, 2 en 3 occlusies

 • Begrijp het gezichtsprofiel (hol, recht, convex) en hoe profiel in overweging te nemen bij behandelbeslissing

 • Wat is een goede orthodontische afwerking?

 • Hoe aanvaardbare simulaties te identificeren om gevallen te behandelen meer onderwijs of verwijzing naar een specialist nodig hebben

 • Het voorkeursgereedschap kiezen: aligners versus beugels

 • Analyseren van de verschillende simulatie-outputs

Welke materialen heb je nodig:

 • Laptop

 • Seminar 2 boek

bottom of page