top of page

WETTELIJKE WAARSCHUWING:

 

Gegevens van de eigenaar van de website

In overeenstemming met artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, stelt de eigenaar zijn identificatiegegevens beschikbaar.

 

·        Eigenaar: Progressive Dental Supplies Spain S.L.

 

·        CIF: B48872246

 

·        Adres: Polígono El Campillo, Edificio Meatza 2º - dpto. 12

 

·        Email: progressive@pdsspain.com

 

·        website: https://www.posholland.com

 

Doel

De website https://www.posholland.com is gemaakt om gebruikers te informeren over ons trainingsaanbod en is voor persoonlijk en gratis gebruik.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de site door de gebruiker impliceert de aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden die zijn opgenomen in de juridische kennisgeving, het privacybeleid en het gebruik van cookies.

 

Veiligheid

De persoonsgegevens die u aan Progressive Dental Supplies Spain S.L. (hierna PDS Spain S.L.) kunnen worden opgeslagen in databases die eigendom zijn van PDS Spain S.L. en de vertrouwelijkheid en garanties die zijn vastgelegd in de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming zullen worden gerespecteerd.

 

Deze garantie geldt niet voor beveiligingsinbreuken veroorzaakt door technische middelen die computersystemen wijzigen, hoewel PDS Spain S.L. zal passende maatregelen nemen om deze situatie te voorkomen.

 

Persoonlijke informatie

U kunt alle informatie raadplegen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verzameld door PDS Spain S.L. in het gedeelte Privacybeleid.

 

Intellectuele en industriële eigendom

Alle rechten voorbehouden.

 

Alle toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: de reproductie, opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik met een openbaar of commercieel doel is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PDS Spain S.L.

 

Jurisdictie

Deze juridische kennisgeving wordt volledig beheerst door de Spaanse wetgeving.

 

Contact

Als u vragen heeft over deze wettelijke voorwaarden of opmerkingen wilt maken over deze website, kunt u een e-mail sturen naar: progressive@pdsspain.com

 

 

PRIVACYBELEID

PDS Spain S.L. voldoet aan de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van de door haar opgeslagen persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens.

 

De gegevens in het formulier op deze pagina worden verwerkt door PDS Spain S.L. om contact met u op te nemen en u commerciële informatie over onze producten en diensten te kunnen sturen.

 

We informeren u ook dat u uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid of verzet kunt uitoefenen door contact op te nemen met: PDS Spain S.L. met CIF: B48872246 en maatschappelijke zetel te Polígono Industrial El Campillo, Edificio Meatza 2º - afd. 12, 48500 Gallarta, Vizcaya (Spanje) of per e-mail naar progressive@pdsspain.com, met in ieder geval een bewijs waarmee u uw identiteit kunt bewijzen. Evenzo kan de belanghebbende een claim indienen bij de controleautoriteit.

 

 

 

Copyright © Alle rechten voorbehouden

bottom of page